Visninger: 1182

Alt å vinne stortingsmelding

Partiet krever at regjeringen tar sterkere virkemidler i bruk for å beskytte spillavhengige. Blant annet ser vi fra norsk side på hvilke muligheter som finnes i AMT-direktivet, som nå er under revisjon, sier Guthus, som har lite tro på å benytte omgåelsesprosedyren. Dette fordi regelverket som Medietilsynet viser til er vedtatt og forvaltes tattoo concealer walmart av spillselskapenes egen bransjeforening. Norsk Tipping har einerett til å tilby pengespel, mens Norsk Rikstoto har einerett til å tilby totalisatorspel. Dette er reklame som er ulovlig etter norsk lov, men som ikke lar seg stanse fordi de er underlagt regelverket i England, hvor de aller fleste av disse kanalene har hovedkontor. Dei siste åra er bruk av ansvarlegheitsverktøy blitt eit sentralt element for å hindre speleproblem i dei største norske pengespela. De sju andre i såkalte «10H» mister med modell 1 sin faste andel og må søke på samme grunnlag som alle andre organisasjoner, i samsvar med de fastsatte kriterier. Det vil også gå ut over aktiviteten i den enkelte organisasjon. Det er flere organisasjoner som både arbeider for egne medlemmer og på mange måter gjør en stor samfunnsinnsats. Ville det bestå eller ville departementet tilrå at utenlandske spillselskap skulle få lisens til å tilby pengespill i til folk i Norge? Dette medlem frykter dette kan gi uønskede insentiver til styrking av sentralledd, og mener at det gir et riktigere grunnlag dersom hele organisasjonens samlede virksomhet utgjør søknadsgrunnlaget.

Det er lett å bli fristet. Bonusordninger og gratisrunder hos de utenlandske spillselskapene er mange. Sosiale og kriminalpolitiske konsekvenser en slik lisensordning kunne. Nekter å gi alt opp, det fremstår for flertallet som bemerkelsesverdig at Arbeiderpartiet nå ønsker å opprettholde en ordning de selv tok initiativ til å endre.

Slik blant andre Frivillighet Norge har tatt til orde for. Disse medlemmer vil imidlertid peke på behovet for å alt å vinne stortingsmelding gjøre kategoriene i alt å vinne stortingsmelding registeret mer finmasket. Denne utviklinga skaper både nye moglegheiter og nye utfordringar. Var det ikke mulig å avgjøre om det har foregått noen brudd på disse reglene konkluderer Ofcomdirektøren. Men dei må kunne grunngi omfanget av marknadsføringa ut frå kanaliseringsomsyn.

Kapittel 5 gjer greie for kva tiltak som per i dag er sette i verk for å sikre ein ansvarleg pengespelpolitikk.Konkrete tiltak for å beskytte dei regulerte aktørane i den norske pengespelmarknaden.2 Pengespelpolitikken til regjeringa, sundvolden-erklæringa slår fast at regjeringa Solberg ønskjer å vidareføre dei etablerte måla for pengespelpolitikken: «Regjeringen vil videreføre en politikk som ivaretar hensynet til spilleavhengige og sikrer at inntekter fra.Det høres kanskje litt tørt og kjedelig ut, men det stod mye på spill!